Hotline: 0868 204 254

Đối Tác Khách Hàng

Hotro bankplus tin tức 01

Tin tức và sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Cửa Hàng Viettel Thanh Hoá

DANH SÁCH CỬA HÀNG TẠI THANH HÓA

Giờ làm việc 08:00 – 20:00

Hotline Đăng ký internet tại nhà 0868.204.254

Quận/ huyện

Địa chỉ

Số điện thoại

 Viettel Nghi Sơn

Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia

2376505999

Viettel Quảng Xương

 140 - KP1 - Thị trấn Quảng Xương - Huyện quảng xương - Thanh Hóa

2376279000

Viettel Đông Sơn 

Số 125 Khối 3 Thị Trấn Rừng Thông Đông Sơn Thanh Hóa

 2376759000

Viettel Vạn Hà Thiệu Hóa

Số nhà 240 Tiểu khu 12 TT Vạn Hà Thiệu Hóa Thanh Hóa

2376270001

Viettel Hậu Lộc

Số nhà 172 Khu 2 TT Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa

 2376276000

Viettel Thọ Xuân 

Số nhà 103 Lê Hoàn, khu 3, TT Thọ XUân, Thanh Hóa 

 2376287000

Viettel  Quán Lào Yên Định 

 Số nhà 19B Khu 5 TT Quán Lào Yên Định Thanh Hóa

 2376288000

Viettel Nga Sơn

Số 246 Tiểu Khu 2 Thị Trấn Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa

2376505000

Viettel Hà Trung 

Số 317 Tiểu khu 3 TT Hà Trung Hà Trung, Thanh Hóa

2376261098

Viettel Vĩnh Lộc

Số nhà 95 Khu 1 TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa

2376298000

Viettel Như Thanh

Số 175B Khu phố 2 TT Bến Sung Như Thanh Thanh Hóa

2376673000

Viettel Như Xuân

Số nhà 24 Khu Phố 2 TT Yên Cát Như Xuân Thanh Hóa

2376674000

Viettel  Thường Xuân

Tiểu Khu 1 TT Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa

2376675000

Viettel Ngọc Lạc 

Số 146 Nguyễn Trãi Thị Trấn Ngọc Lạc Ngọc Lạc Thanh Hóa

 2376609000

Viettel Kim Tân Thạch Thành

Số 123 Khu 1 TT Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa

2376295000

Viettel Lang Chánh

Tổ 3 Phố 1 Thị Trấn Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa

2376638933

Viettel Cẩm Thủy

Thôn Đại Đồng 1-2 xã Cẩm Sơn Cẩm Thủy Thanh Hóa

 2376575000

Viettel Bá Thước

Phố 1 TT Cành Nàng, Bá Thước thanh Hóa

2376565000

Viettel Quan Hóa 

Khu 5 TT Quan Hóa, Quan Hóa Thanh Hóa

 037.6628198

Viettel Quan Sơn

Khu 3 Thị Trấn Quan Sơn, Quan Sơn Thanh Hóa

2376525689

Viettel Mường Lát

Khu 2 Thị Trấn Mường Lát Mường Lát Thanh Hóa

 2376767924

 Viettel Nguyễn Du Sầm Sơn

Đường Nguyễn Du Trường Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa

2376271001

Viettel Nông Cống

Số 07, Nam Tiến, Tiểu khu Xuân Hòa TT Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa

 2376284000

Viettel Triệu Sơn

303 Phố Giắt Thị Trấn Triệu Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa

2376737000

Viettel Hoằng Hóa

SN 92 Trung Sơn, Tiểu Khu Vinh Sơn Thị Trấn Bút Sơn Huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa

2376280001

Viettel Nguyễn Trãi Bỉm Sơn

Số nhà 29 Trần Phú Ba Đình Bỉm Sơn Thanh Hóa

2376286000

Viettel Quang Trung Đông Vệ

Số 533 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa

2376689888

Viettel Tĩnh Gia

Số nhà 07 Tiểu Khu 6 TT Tĩnh Gia Tĩnh Gia Thanh Hóa

2376285000

Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương 

Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương TP Thanh Hóa Thanh Hóa

2376250098