Hotline: 0868 204 254

Đối Tác Khách Hàng

Hotro bankplus tin tức 01

Tin tức và sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Cửa Hàng Viettel Hoà Bình

DANH SÁCH CỬA HÀNG TẠI HÒA BÌNH

Giờ làm việc 08:00 – 20:00

Hotline Đăng ký internet tại nhà 0868.204.254

Quận/ huyện

Địa chỉ

Số điện thoại

 Viettel Cao Phong

SN 89 Khu 4, TT Cao Phong, Cao Phong, Hòa Bình

2186261178

Viettel Lạc Thủy

Khu 3,Thị Trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

2186525178

Viettel Vụ Bản

Phố Tân Giang- TT Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình

2186263178

Viettel Tân Lạc

Khu 2 TT Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình

2186262178

Viettel Kim Bôi

SN 17 Khu Thống Nhất TT Bo, Kim Bôi, Hoà Bình

2186575178

Viettel Lương Sơn

Số nhà 23, tiểu Khu 7, thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

2186266178

Viettel Mai Châu

Tiểu khu 4, TT Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình

2186533178

Viettel Đà Bắc

Tiểu khu Thạch Lý, TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hoà Bình

2186505178

Viettel Yên Thủy

Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ, Hoà Bình

2186511178

Viettel Kỳ Sơn

Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

2186562178

Viettel Sủ Ngòi

Đường Trần Hưng Đạo, xóm 8 sử Ngòi Hòa Bình

2186250198

Viettel Thịnh Lang

Tổ 13 Tân Thịnh Đại Lộ Thịnh Lang Hòa Bình

2186250098