Hotline: 0868 204 254

Đối Tác Khách Hàng

Hotro bankplus tin tức 01

Tin tức và sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Chuyển cuộc gọi

Dịch vụ chuyển cuộc gọi là gì?

Với dịch vụ chuyển cuộc gọi, thuê bao sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi đến nào vì cuộc gọi đó sẽ được chuyển đến một số máy khác do chính thuê bao chọn ngoại trừ số hộp thư thoại..

Đăng ký dịch vụ này như thế nào?

Đăng ký: soạn DK CHUYEN gửi110

Hủy:             HUY CHUYEN gửi 110

Sử dụng khi chưa có nhu cầu nhận tất cả cuộc gọi, máy bận, không trả lời, tắt máy…

Sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để kích hoạt thuê bao cần thao tác trên máy. Có 4 trường hợp chuyển cuộc gọi để thuê bao chọn lựa:

Chế độ cài đặt

Kích hoạt

Huỷ dịch vụ

1. Chuyển tất cả các cuộc gọi đến

**21*( ĐT) #OK

##21# OK

2. Chuyển các cuộc gọi đến khi không trả lời

**61*( ĐT) #OK

##61# OK

3. Chuyển các cuộc gọi đến khi máy bận

**67*( ĐT) #OK

##67# OK

4. Chuyển các cuộc gọi đến khi tắt máy

**62*( ĐT )#OK

##62# OK

Huỷ dịch vụ nhanh cho tất cả trường hợp
(Khi thuê bao không biết đang ở chế độ chọn lựa nào)

## 002 #OK

Chú thích: ĐT: Số máy điện thoại cần chuyển đến

Lưu ý:

Ngoài cách cài đặt trên, thuê bao cũng có thể thao tác từ menu trên máy điện thoại di động.
Người gọi đến phải trả cước như cuộc gọi bình thường.
Người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi phải trả cước cho cuộc gọi chuyển hướng (tính như cuộc gọi bình thường).

Viettel mong sớm được phục vụ quý khách hàng!